Terveys

Bulimia ja siitä toipuminen

Bulimia on syömishäiriö, josta kärsivä voi anoreksiasta poiketen olla normaalipainoinen. Siinä missä anorektikko näännyttää itseään ja minimoi syömänsä energiamäärän, bulimikko ahmii ruokaa ja tyhjentää itsensä ahmimisen jälkeen joko oksentamalla tai uloslääkkeiden avulla. Bulimian oireet Bulimiaa sairastava henkilö kärsii toistuvista ahmimiskohtauksista, joiden aikana hän saattaa syödä jopa moninkertaisen määrän ruokaa päivittäiseen energiantarpeeseensa verrattuna. Ahmimista seuraa yleensä […]

Lue lisää

Terveys

Anoreksia ja siitä toipuminen

Anorexia nervosasta eli laihuushäiriöstä kärsivän kehonkuva on häiriintynyt ja hän laihduttaa pakkomielteisesti. Diagnostisesti anoreksista on kyse silloin, kun henkilön paino on enemmän kuin 15 % alle pituuden mukaisen keskipainon. Anoreksian oireet Ehkä näkyvin anoreksian oire on laihtuminen, joka voi johtaa jopa hengenvaaralliseen, sairaalahoitoa vaativaan tilaan. Anoreksiasta kärsivä henkilö rajoittaa energian saantiaan huomattavasti ja saattaa myös […]

Lue lisää

Terveys

Masennus ja läheisten tuki

Masennukseen sairastuu elämänsä aikana jopa joka viides suomalainen. Sairaus voi olla hyvin tuhoisa, joten sen havaitseminen ja varhainen puuttuminen on ennusteen kannalta erittäin tärkeää. Masennuksen merkit Läheisille ehkä näkyvin merkki masennuksesta on alakuloisuus, eristäytyneisyys sekä yleinen elämänilon ja mielihyvän tunteiden katoaminen. Masentuneella saattaa olla myös unihäiriöitä ja silminnähtävää ahdistuneisuutta. Mielialat saattavat heitellä, ja henkilö voi […]

Lue lisää

Terveys

Masennus ja siitä selviytyminen

Masennus eli depressio on varsin yleinen sairaus, joka koskettaa jossain vaiheessa jopa 20 prosenttia suomalaisista. Sairaus puhkeaa monien tekijöiden seurauksena. Masennukselle altistavat esimerkiksi perintötekijät, yksinäisyys, itsetuntovaikeudet sekä lapsuuden aikaiset traumat. Myös ulkoisilla tekijöillä, kuten huumeiden ja alkoholin käytöllä, on havaittu olevan yhteyksiä masennuksen syntyyn. Yleisiä masennuksen oireita Masennuksen syyt ovat moninaiset, mutta sairauden oireistoon lukeutuvat […]

Lue lisää

Terveys

Syömishäiriöt ja niiden hoito

Syömishäiriöt ovat verrattain yleinen ilmiö erityisesti nuorten keskuudessa, mutta väestötasolla niiden esiintyvyys on melko vähäistä. Erityisesti tytöt kärsivät kehonkuvan ja syömisen häiriöistä, mutta häiriön puhkeaminen on mahdollista sukupuolesta riippumatta. Syömishäiriöiden luokittelu Syömishäiriöistä eniten julkisuutta ovat saaneet anoreksia ja bulimia, joista myös monet julkisuuden henkilöt ovat kertoneen kärsineensä. Anoreksia nervosa eli laihuushäiriö tarkoittaa sitä, että ihminen […]

Lue lisää

Terveys

Millainen on terve mieli?

Mielenterveydestä puhutaan paljon, mutta mitä mielen terveydellä ja sairaudella ylipäätään tarkoitetaan? Rajaa terveyden ja sairauden välille ei aina ole helppo vetää, mutta mielenterveyden arvioinnin tueksi on olemassa monenlaisia menetelmiä. Tässä artikkelissa kerromme mielenterveydestä ja siitä, mitä se yksilön elämän kannalta tarkoittaa. Mielenterveyden määritelmä Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee mielenterveyden sellaiseksi hyvinvoinnin tilaksi, jonka vallitessa yksilö ymmärtää […]

Lue lisää

lookout