Bulimia ja siitä toipuminen

Terveys

Written by:

Bulimia on syömishäiriö, josta kärsivä voi anoreksiasta poiketen olla normaalipainoinen. Siinä missä anorektikko näännyttää itseään ja minimoi syömänsä energiamäärän, bulimikko ahmii ruokaa ja tyhjentää itsensä ahmimisen jälkeen joko oksentamalla tai uloslääkkeiden avulla.
Bulimian oireet
Bulimiaa sairastava henkilö kärsii toistuvista ahmimiskohtauksista, joiden aikana hän saattaa syödä jopa moninkertaisen määrän ruokaa päivittäiseen energiantarpeeseensa verrattuna. Ahmimista seuraa yleensä katumus ja oksentaminen tai elimistön tyhjentäminen muilla tavoin. Masennus ja ahdistus ovat tyypillisiä bulimian liitännäissairauksia, joten myös niiden oireisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Jos sairastuneella esiintyy kuolemaan liittyviä ajatuksia tai itsetuhoista käytöstä, voi olla kyse vakavasta masennuksesta ja välitön hoitoonpääsy on tärkeää.
Auta bulimiasta kärsivää
Kuten muidenkin mielenterveyden häiriöiden tapauksessa, myös mahdollisesta bulimiasta keskusteltaessa kannattaa olla hienovarainen. Jos syömishäiriöön liittyy masennusta, sairastunutta ei missään nimessä kannata neuvoa ottamaan itseään niskasta kiinni tai muuten vain reipastumaan. Välittämistä kannattaa osoittaa pienillä teoilla ja sanoilla eikä esittää omia näkemyksiään liian voimallisesti. Jos kyse on koululaisesta tai terveydenhoitajasta, kannattaa häntä ohjata kääntymään oppilaitoksen terveydenhoitajan puoleen. Jos kyse on aikuisesti, kannattaa kääntyä suoraan lääkärin puoleen.

lookout