Uncategorized

Yhdessä oleminen lapsen mielenterveyden edistämiseksi

Tärkeiden ihmissuhteiden merkitys mielenterveyden edistämiseksi alkaa syntymästä ja jatkuu aina kuolemaan saakka. Lapsuudessa vauvat ja pienet lapset tukeutuvat vanhempiinsa ja muihin lähipiirissä oleviin ihmisiin, kun taas nuoruudessa erityisesti kaverisuhteiden merkitys korostuu vanhempien jäädessä hieman enemmän taustalle. Aikuisiässä taas kuvioihin astuvat opiskelijakaverit, työkaverit, kumppani ja omat lapset. Vanhuudessa oman kumppanin, lasten ja lastenlasten rooli korostuu entisestään. […]

Lue lisää

Uncategorized

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia

Mielenterveyden ongelmat ovat edelleen tapetilla Ihmisen mieli on kautta aikojen ollut monille ihmisille suuri mysteeri. Mielen toimintaa on toki selvitetty kautta aikojen, mutta varsinaisia läpimurtoja tapahtui vasta 1800-luvun lopulla, kun Carl Jungin ja Siegmund Freudin tapaiset tiedemiehet saavuttivat omat läpimurtonsa. Siihen asti erityisesti mielenterveydellisiin ongelmiin on suhtauduttu poikkeuksetta kaikissa maailman kulttuureissa pelolla. Vielä tänäkin päivinä […]

Lue lisää

Uncategorized

Luonto hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukena

Suurin osa meistä viettää valtaosan ajastaan sisätiloissa. Etenkin tunkkainen sisäilma voi pahimmillaan olla jopa vaaraksi ihmiselle, eikä vastapainoksi välttämättä tule ulkoiltua tarpeeksi. Luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin ei tiedetä, tai sitä vähätellään. Lukuisat tutkimukset osoittavat ympäristön merkityksen hyvinvointimme kannalta. Luonnon seesteisyys lievittää stressioireita.Tämä voi näkyä muun muassa verenpaineen alenemisena, sykkeen tasoittumisena ja keskittymiskyvyn paranemisena. Luonnossa oleskelu ja […]

Lue lisää

Uncategorized

Mielenterveys

Mitä mielenterveydellä tarkoitetaan? Mielenterveys on jokaiselle yksilölle erittäin merkittävä osa hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Jokainen yksilö voi vahvistaa ja pitää huolta omasta mielenterveydestään. Ihminen on niin sanottu psykofyysinen kokonaisuus, joka käytännössä tarkoittaa kehon ja mielen tasapainoista tilaa. Perustarpeemme tyydyttämällä, eli syömällä terveellisesti, nukkumalla hyvin ja liikkumalla päivittäin kehomme ja mielemme pysyy paremmin kunnossa. Mielenterveydeltä suojaavia tekijöitä […]

Lue lisää

Uncategorized

Mielenterveys

Mitä mielenterveydellä tarkoitetaan? Mielenterveyttä sanotaan sellaiseksi hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen näkee selkeästi omat vahvuutensa ja kykynsä, joiden avulla on helppoa selviytyä kaikista elämään kuuluvista asioista. Tärkeitä elämään kuuluvia asioita ovat muun muassa kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa, työssäkäynti, asuminen ja harrastukset. Yksilön vahvuuksiin kuuluvat myös selviytyminen mahdollisista erilaisista yllättäen eteen tulevista tilanteista, kuten menetykset, sairaudet, suru […]

Lue lisää

Uncategorized

Masennuksen uudet hoidot ja niiden rahoitus

Masennukseen mielletään usein erilaisia asioita, vaikka lääketieteellisesti mitattuna masennuksella tarkoitetaan tilaa, jossa potilaan keskeisenä oireena on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt kyky kokea mielihyvää tai mielenkiintoa. Masennukseen liittyy myös litania sivuavia oireita, kuten painon vaihtelu, jatkuva väsymys, voimattomuus sekä nukahtamisvaikeudet. Lisäksi oireina saattaa olla ajattelu- ja keskittymisvaikeudet, kohtuuton syyllisyyden tunne, mielen kiihtyneisyys tai hidastuneisuus sekä […]

Lue lisää

Uncategorized

Frilans Finans – helppo tapa laskuttaa ilman omaa yritystä!

Frilans finansin palvelut tekevät laskuttamisesta ja kevytyrittäjyydestä erittäin helppoa ilman oman yrityksen perustamista sekä paperisotaa, joka oman yrityksen perustamiseen y-tunnuksen alle normaalisti vaatisi. Keitä he ovat? Frilans Finans on kansainvälinen laskutuspalvelu, joka on aloittanut toiminnan Ruotsissa vuonna 1999 ja sen on perustanut Stephen Schad. He ovat Pohjoismaiden johtavin laskutuspalvelu ja Frilans Finansin kautta on jo […]

Lue lisää

Terveys

Bulimia ja siitä toipuminen

Bulimia on syömishäiriö, josta kärsivä voi anoreksiasta poiketen olla normaalipainoinen. Siinä missä anorektikko näännyttää itseään ja minimoi syömänsä energiamäärän, bulimikko ahmii ruokaa ja tyhjentää itsensä ahmimisen jälkeen joko oksentamalla tai uloslääkkeiden avulla. Bulimian oireet Bulimiaa sairastava henkilö kärsii toistuvista ahmimiskohtauksista, joiden aikana hän saattaa syödä jopa moninkertaisen määrän ruokaa päivittäiseen energiantarpeeseensa verrattuna. Ahmimista seuraa yleensä […]

Lue lisää

Terveys

Anoreksia ja siitä toipuminen

Anorexia nervosasta eli laihuushäiriöstä kärsivän kehonkuva on häiriintynyt ja hän laihduttaa pakkomielteisesti. Diagnostisesti anoreksista on kyse silloin, kun henkilön paino on enemmän kuin 15 % alle pituuden mukaisen keskipainon. Anoreksian oireet Ehkä näkyvin anoreksian oire on laihtuminen, joka voi johtaa jopa hengenvaaralliseen, sairaalahoitoa vaativaan tilaan. Anoreksiasta kärsivä henkilö rajoittaa energian saantiaan huomattavasti ja saattaa myös […]

Lue lisää

Terveys

Masennus ja läheisten tuki

Masennukseen sairastuu elämänsä aikana jopa joka viides suomalainen. Sairaus voi olla hyvin tuhoisa, joten sen havaitseminen ja varhainen puuttuminen on ennusteen kannalta erittäin tärkeää. Masennuksen merkit Läheisille ehkä näkyvin merkki masennuksesta on alakuloisuus, eristäytyneisyys sekä yleinen elämänilon ja mielihyvän tunteiden katoaminen. Masentuneella saattaa olla myös unihäiriöitä ja silminnähtävää ahdistuneisuutta. Mielialat saattavat heitellä, ja henkilö voi […]

Lue lisää

lookout