Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia

Uncategorized

Written by:

Mielenterveyden ongelmat ovat edelleen tapetilla

Ihmisen mieli on kautta aikojen ollut monille ihmisille suuri mysteeri. Mielen toimintaa on toki selvitetty kautta aikojen, mutta varsinaisia läpimurtoja tapahtui vasta 1800-luvun lopulla, kun Carl Jungin ja Siegmund Freudin tapaiset tiedemiehet saavuttivat omat läpimurtonsa. Siihen asti erityisesti mielenterveydellisiin ongelmiin on suhtauduttu poikkeuksetta kaikissa maailman kulttuureissa pelolla. Vielä tänäkin päivinä monissa kehitysmaissa mielenterveyden ongelmia selitetään noituudella ja kirouksilla. Tietämättömyys mielenterveyden asioista ja ongelmista on ollut pääsyynä pelkoon. On pelätty niiden leviämistä yhteisöön, jolloin mielenterveyden ongelmista kärsiviä on saatettu kohdella huonosti.

Vaikenemisen kulttuuri on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana alkanut onneksi murentua todenteolla, eikä mielenterveyden ongelmat enää ole kovinkaan suuri tabu. Pikemmin päin vastoin, sillä on hyvin tavallista nähdä julkisuuden henkilöiden puhumassa omista ongelmistaan lehtien palstoilla. Lisääntynyt avoimuus ei ole kuitenkaan vähentänyt erilaisia mielisairauksia. Nyky-Suomessa erilaiset mielen ongelmat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Erityisen vaikea tilanne on nuorten keskuudessa, jossa tilanne hälyttävä.

Asiantuntijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen mielen sairauksien lisääntymisen juurisyistä. Eikä niitä ole kunnolla tutkittu. On epäilty, että syynä olisivat näköalattomuus suhteessa omaan tulevaisuuteen, perheiden hajoaminen, uskonnon ja hengellisyyden katoaminen ihmisten elämistä, kulttuurin ja perinteiden rapautuminen, kiristynyt ja yhä kilpailuhenkisempi yhteiskunta ja talousjärjestelmä jne.

Kuinka pitää mielenterveydestä huolta

Omasta mielestä huolehtiminen on hyvin tärkeää ja jokaisen ihmisen pitäisi nähdä omasta mielenterveyden ylläpitämisen koko elämän kestäväksi projektiksi ja ajatella asiaa kokonaisvaltaisesti. On siis tärkeää liikkua ja syödä terveellisesti sekä välttää kaikenlaisia päihteitä. Yhtä tärkeää on pitää yllä sosiaalisia suhteita, sillä ihminen on laumaeläin ja hyvät suhteet perheenjäseniin ja ystäviin edesauttavat elämässä jaksamisessa. Aktiivisuus ja tavoitteet elämässä auttavat ihmistä pysymään elämän kahvassa kiinni, millä on positiivinen vaikutus mieleen.

On myös tärkeää pyrkiä toteuttamaan omia unelmia. Monien tutkijoiden mielestä esimerkiksi yrittäjät ovat usein erittäin tyytyväisiä omaan ammatinvalintaan verrattuna tavallisiin palkansaajiin. Yrittäjän työssä on nimittäin mahdollista olla oman itsensä pomo ja johtaja, eikä kukaan ole hengittämässä niskaan. Toisaalta yrittäjän elämän kääntöpuolena on pitkät työpäivät, jotka voivat lisätä stressiä. Stressiä voi hallita kuitenkin pitämällä yrityksen kassasta huolta. Yhteistyö rahoituslaitosten kanssa, kuten https://qred.com/fi/ tekijöiden kanssa voivat auttaa suhdanteista koituvien vaihteluiden hallitsemisessa. Erityisesti yrittäjien, mutta miksei myös tavallisten ihmisten, on hyvä ymmärtää, että aina ei tarvitse jaksaa tehdä kaikkea yksin. Apua voi hakea ulkopuolisilta tahoilta, kuten rahoittajilta, ulkopuolisilta konsulteilta ja joskus myös ammattiauttajilta.

Miksi mielenterveys on tärkeää

Mielenterveyden ongelmat ovat yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ongelma, sillä ne aiheuttavat yhteiskunnalle ensi sijaisesti kustannuksia. Monet pitkäismielenterveyspotilaat ajautuvat varhaiseläkkeelle, eivätkä näin pysty osallistumaan yhteiskunnan rakentamiseen. Yksilön kannalta tämä on tietenkin henkilökohtainen tragedia, sillä hän ei näin pysty saavuttamaan omaa täyttä potentiaaliaan, jolla rikastuttaa omaa ja muiden ihmisten elämää. Erityisen suuri tragedia on silloin, jos kyseessä on yrittäjä, joka mahdollisesti työllistää myös muita ihmisiä.

Omasta mielenterveydestä huolehtiminen on tärkeää myös muuten, sillä se on tärkeä osa kokonaisvaltaista oman terveyden hoitamista. Terve mieli tarkoittaa usein tervettä ruumista ja pahoinvoiva mieli heijastuu suoraan myös fyysiseen kehoon. Mielenterveydestä huolehtiminen on myös rakastava teko läheisiä kohtaan, sillä hyvinvoivat ihmiset tukevat toistensa hyvinvointia.

lookout