Luonto hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukena

Uncategorized

Written by:

Suurin osa meistä viettää valtaosan ajastaan sisätiloissa. Etenkin tunkkainen sisäilma voi pahimmillaan olla jopa vaaraksi ihmiselle, eikä vastapainoksi välttämättä tule ulkoiltua tarpeeksi. Luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin ei tiedetä, tai sitä vähätellään. Lukuisat tutkimukset osoittavat ympäristön merkityksen hyvinvointimme kannalta. Luonnon seesteisyys lievittää stressioireita.Tämä voi näkyä muun muassa verenpaineen alenemisena, sykkeen tasoittumisena ja keskittymiskyvyn paranemisena. Luonnossa oleskelu ja liikkuminen auttaa myös stressin heikentämän vastustuskyvyn palautumista. Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys elinympäristössä voi vähentää sairastavuutta ja lisätä tunnetta onnellisuudesta.

Mitä enemmän vapaa-aikaa ihminen käyttää ulkoiluun luonnon helmassa, sitä vahvemman kokemuksen henkisen hyvinvoinnin kasvusta saa. Paljon ulkoilevat henkilöt saavat ulkoilusta suuren hyödyn ja tyyneydentunteen. Tällaiset tuntemukset ovat äärimmäisen tärkeitä ihmisen henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Voimmeko tuoda luonnon luoksemme?

Kiireiden keskellä tasapainotellessa voi ajoittain tuntua mahdottomalta raivata aikaa kävelylle metsässä tai piknikille puistossa. Yksin metsään lähteminen voi tuntua hankalalta ajatukselta, eikä ystäväkään ehdi työkiireiltään mukaan lenkille. Tällaisessa tilanteessa vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi voi pyrkiä tuomaan luonnon niin lähelle omaa elinympäristöä kuin mahdollista;

keinoja tähän on monia, eikä pienimmät niistä vaadi aikaa eikä vaivaa.

Pelkästään luontopolun varresta napatun maisemakuvan vaihtaminen puhelimen taustakuvaksi tuo mielihyvää kuin huomaamatta. Samaa voi ja kannattaa soveltaa myös tietokoneella niin kotona kuin työpaikallakin.

Toinen vaivaton menetelmä on verhojen pitäminen auki kotona. Vaikka ikkunasta avautuisi betoninen maisema kerrostalon sisäpihalle, on vaikea olla havaitsematta edes jotakin luonnosta muistuttavaa. Sellaisina voidaan pitää vaikka puiden latvoja tai pihan kukkaistutuksia, vaikka tämä tuntuisikin laihalta korvikkeelta virkistävään metsälenkkiin verrattuna.

Luonnon voi tuoda lähemmäs kotia myös internetistä löytyvillä luontoääninauhoitteilla ja huonekasveilla. Viherkasvit puhdistavat ilmaa ja kosteuttavat sitä luonnollisesti. Kasvien kerrotaan jopa edistävän ihmisen onnellisuutta. Ne saavat ihmisen rauhallisemmaksi ja luovat positiivista ilmapiiriä. Kerrotaan että erään tutkimuksen mukaan sairaalahoidossa olleet potilaat, joiden huoneiden ikkunat avautuivat viheralueelle päin, toipuivat odotettua nopeammin.

Luonto ja fyysinen terveys

Luonto saa usein ihmisen rentoutumaan jännittyneisyydestä ja epäergonomisista työskentelyasennoista johtuvat fyysiset oireet saattavat vähentyä. Esimerkiksi päänsärky voi kadota, kun liikkuu luonnossa. Yleisesti ulkona liikkuminen koetaan myös sisätiloissa liikkumista kevyemmäksi, mikä huokuttelee luontoon yhä uudelleen. Luontoliikunta on erinomainen ratkaisu joihinkin kansanterveyden ongelmiin, kuten liikuntaharrastusten vähenemiseen ja liikalihavuuteen, joka yhdistetään muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen.

Luonnon hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys – Argumenta -hankkeen tutkijat ja asiantuntijat ovat kartoittaneet luonnon vaikutuksia terveyteen sekä hyvinvointipalveluiden kehittämistä luonnon avulla. Tämä hanke on ehdottanut Luonto lähelle ja terveydeksi -ohjelmaa, jossa pohdittiin mahdolisuuksia luonnon käytölle ihmisen terveydessä. On todettu, että luontoa voisi hyödyntää terveydenhuollossa esimerkiksi sairauksien ehkäisemiseen ja terveyttä edistävän ympäristön luomiseen.

Tämä hanke on suositellut muun muassa suunnittelemaan viherympäristöjä kaupunkeihin, käyttämään luontoa mielenterveyspotilaiden ja päihdekuntoutujien kuntoutuksessa ja

ottamaan huomioon luonnon mahdollisuudet lasten ja vanhusten sekä muiden erityisryhmien hoidossa. Potilaiden ja asiakkaiden kokemuksia luonnon hyödyistä tulisi kuunnella enemmän, missä apukeinona toimisi potilaan äänen kuuluviin tuova questback, jonka kerääminen on sosiaali- ja terveysalalla erityisen tärkeää.

Luontoa käytetään toistaiseksi melko vähän sosiaali- ja terveyspalveluiden tukena, vaikka luonto tarjoaisi optimaaliset puitteet esimerkiksi mielenterveyspotilaiden kuntoutukseen. Se näkyisi mitä todennäköisimmin positiivisena vaikutuksena potilaiden ja kuntoutujien voinnissa sekä säästäisi ter­veydenhuollon kustannuksissa.

lookout