Uncategorized

Vanhat työkoneet voivat lisätä stressiä

Kaikki tietävät sen tunteen, kun käyttää tietokonetta, ja yhtäkkiä se alkaakin jumittamaan, tai menee kenties kokonaan pimeäksi juuri kun oli joku tärkeä juttu kesken koneella. Erityisesti työpaikoilla työntekijöiden käytössä olevat koneet tulisivat olla sen verran laadukkaita, että työn tekeminen onnistuu vaivatta ja ilman mitään ongelmia. Tietenkin ei ole kivaa, että tietokone jumittaa missään paikassa, sillä […]

Lue lisää

Uncategorized

Miten mukavat urheiluvaatteet vaikuttavat mielenterveyteen?

Kaikki varmasti tietävät jo, millä tavalla liikunta vaikuttaa mielenterveyteen. Monien tieteellisten tutkimusten tulokset ovat olleet täysin yksimielisiä: niiden mukaan liikunta auttaa parantamaan fyysisen kunnon lisäksi myös henkistä ja sosiaalista terveyttä, sekä vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä. Lisäksi liikunta nostattaa mielialaa lisäämällä aivoissa hyvän olon hormonina tunnetun serotoniinin tuotantoa. Tämä voi esimerkiksi auttaa laskemaan ahdistuneisuutta ja voi […]

Lue lisää

Uncategorized

Mielenterveyden edistäminen mukavan puuhan avulla

Mielenterveys on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveyskin. Kun mieli voi hyvin, se näkyy myös kehossa. Ihminen jaksaa paljon paremmin ja pystyy toimimaan normaalissa arjessa helpommin, kun stressi tai muut mielenterveyteen vaikuttavat asiat ovat poissa. Toki lyhytaikainen stressi ja jopa masennus on monille tuttua. Jos stressi tai masennuskaudet pysyvät lyhyinä, ei silloin ole syytä huoleen. Jos […]

Lue lisää

Uncategorized

Sisustuksen vaikutus mielialaan

Moni meistä ei tule ajatelleeksi, kuinka myös sisustus vaikuttaa mielialaan. Sen vuoksi omasta kodista kannattaa tehdä juuri itsensä näköinen. Silloin sinne on mukava palata aina työpäivän jälkeen, kun kodissa viihtyy hyvin ja tuntee olonsa rentoutuneeksi. Jos kotiin saapuessa olo on kuitenkin joko stressaantunut tai alakuloinen, kannattaa miettiä, voisiko omaa oloaan parantaa muuttamalla sisustusta. Muutosten ei […]

Lue lisää

Uncategorized

Hyvä mielenterveys kantaa pitkälle

Iloisuus, onnellisuus, tyyni ja rauhallinen mieli ovat asioita, jotka kuulostavat todella hyviltä. Miten sellaisia ominaisuuksia voi hankkia? Tutkitaanpa seuraavaksi mielenterveyttä ja siihen liittyviä asioita useammasta eri näkökulmasta. Hyvän mielenterveyden tunnusmerkit Hyvä mielenterveys on kokonaisuus, joka koostuu monesta eri tekijästä. Elämäniloa ja kykyä nauttia jokaisesta päivästä lisäävät muun muassa seuraavat tekijät: Kyky rakastaa ja välittää toisista […]

Lue lisää

Uncategorized

Yhdessä oleminen lapsen mielenterveyden edistämiseksi

Tärkeiden ihmissuhteiden merkitys mielenterveyden edistämiseksi alkaa syntymästä ja jatkuu aina kuolemaan saakka. Lapsuudessa vauvat ja pienet lapset tukeutuvat vanhempiinsa ja muihin lähipiirissä oleviin ihmisiin, kun taas nuoruudessa erityisesti kaverisuhteiden merkitys korostuu vanhempien jäädessä hieman enemmän taustalle. Aikuisiässä taas kuvioihin astuvat opiskelijakaverit, työkaverit, kumppani ja omat lapset. Vanhuudessa oman kumppanin, lasten ja lastenlasten rooli korostuu entisestään. […]

Lue lisää

Uncategorized

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia

Mielenterveyden ongelmat ovat edelleen tapetilla Ihmisen mieli on kautta aikojen ollut monille ihmisille suuri mysteeri. Mielen toimintaa on toki selvitetty kautta aikojen, mutta varsinaisia läpimurtoja tapahtui vasta 1800-luvun lopulla, kun Carl Jungin ja Siegmund Freudin tapaiset tiedemiehet saavuttivat omat läpimurtonsa. Siihen asti erityisesti mielenterveydellisiin ongelmiin on suhtauduttu poikkeuksetta kaikissa maailman kulttuureissa pelolla. Vielä tänäkin päivinä […]

Lue lisää

Uncategorized

Luonto hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukena

Suurin osa meistä viettää valtaosan ajastaan sisätiloissa. Etenkin tunkkainen sisäilma voi pahimmillaan olla jopa vaaraksi ihmiselle, eikä vastapainoksi välttämättä tule ulkoiltua tarpeeksi. Luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin ei tiedetä, tai sitä vähätellään. Lukuisat tutkimukset osoittavat ympäristön merkityksen hyvinvointimme kannalta. Luonnon seesteisyys lievittää stressioireita.Tämä voi näkyä muun muassa verenpaineen alenemisena, sykkeen tasoittumisena ja keskittymiskyvyn paranemisena. Luonnossa oleskelu ja […]

Lue lisää

Uncategorized

Mielenterveys

Mitä mielenterveydellä tarkoitetaan? Mielenterveys on jokaiselle yksilölle erittäin merkittävä osa hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Jokainen yksilö voi vahvistaa ja pitää huolta omasta mielenterveydestään. Ihminen on niin sanottu psykofyysinen kokonaisuus, joka käytännössä tarkoittaa kehon ja mielen tasapainoista tilaa. Perustarpeemme tyydyttämällä, eli syömällä terveellisesti, nukkumalla hyvin ja liikkumalla päivittäin kehomme ja mielemme pysyy paremmin kunnossa. Mielenterveydeltä suojaavia tekijöitä […]

Lue lisää

Uncategorized

Mielenterveys

Mitä mielenterveydellä tarkoitetaan? Mielenterveyttä sanotaan sellaiseksi hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen näkee selkeästi omat vahvuutensa ja kykynsä, joiden avulla on helppoa selviytyä kaikista elämään kuuluvista asioista. Tärkeitä elämään kuuluvia asioita ovat muun muassa kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa, työssäkäynti, asuminen ja harrastukset. Yksilön vahvuuksiin kuuluvat myös selviytyminen mahdollisista erilaisista yllättäen eteen tulevista tilanteista, kuten menetykset, sairaudet, suru […]

Lue lisää

lookout