Terveys

Masennus ja siitä selviytyminen

Masennus eli depressio on varsin yleinen sairaus, joka koskettaa jossain vaiheessa jopa 20 prosenttia suomalaisista. Sairaus puhkeaa monien tekijöiden seurauksena. Masennukselle altistavat esimerkiksi perintötekijät, yksinäisyys, itsetuntovaikeudet sekä lapsuuden aikaiset traumat. Myös ulkoisilla tekijöillä, kuten huumeiden ja alkoholin käytöllä, on havaittu olevan yhteyksiä masennuksen syntyyn. Yleisiä masennuksen oireita Masennuksen syyt ovat moninaiset, mutta sairauden oireistoon lukeutuvat […]

Lue lisää

Terveys

Syömishäiriöt ja niiden hoito

Syömishäiriöt ovat verrattain yleinen ilmiö erityisesti nuorten keskuudessa, mutta väestötasolla niiden esiintyvyys on melko vähäistä. Erityisesti tytöt kärsivät kehonkuvan ja syömisen häiriöistä, mutta häiriön puhkeaminen on mahdollista sukupuolesta riippumatta. Syömishäiriöiden luokittelu Syömishäiriöistä eniten julkisuutta ovat saaneet anoreksia ja bulimia, joista myös monet julkisuuden henkilöt ovat kertoneen kärsineensä. Anoreksia nervosa eli laihuushäiriö tarkoittaa sitä, että ihminen […]

Lue lisää

Terveys

Millainen on terve mieli?

Mielenterveydestä puhutaan paljon, mutta mitä mielen terveydellä ja sairaudella ylipäätään tarkoitetaan? Rajaa terveyden ja sairauden välille ei aina ole helppo vetää, mutta mielenterveyden arvioinnin tueksi on olemassa monenlaisia menetelmiä. Tässä artikkelissa kerromme mielenterveydestä ja siitä, mitä se yksilön elämän kannalta tarkoittaa. Mielenterveyden määritelmä Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee mielenterveyden sellaiseksi hyvinvoinnin tilaksi, jonka vallitessa yksilö ymmärtää […]

Lue lisää

lookout