Syömishäiriöt ja niiden hoito

Terveys

Written by:

Syömishäiriöt ovat verrattain yleinen ilmiö erityisesti nuorten keskuudessa, mutta väestötasolla niiden esiintyvyys on melko vähäistä. Erityisesti tytöt kärsivät kehonkuvan ja syömisen häiriöistä, mutta häiriön puhkeaminen on mahdollista sukupuolesta riippumatta.
Syömishäiriöiden luokittelu
Syömishäiriöistä eniten julkisuutta ovat saaneet anoreksia ja bulimia, joista myös monet julkisuuden henkilöt ovat kertoneen kärsineensä. Anoreksia nervosa eli laihuushäiriö tarkoittaa sitä, että ihminen pyrkii sairaalloiseen laihuuteen. Vaikka painoindeksi olisikin normaali, ihminen näkee itsensä lihavana ja näännyttää itseään. Anoreksiaa sairastavan päivittäinen energiansäänti voi olla hyvinkin alhainen, vain muutamia satoja kilokaloreja vuorokaudessa. Mahdollisen vähäisen syömisen lisäksi sairauden oireisiin kuuluu yleensä pakonomainen liikkuminen ja syötyjen kaloreiden kuluttaminen.
Toisin kuin anoreksiaan, bulimiaan oirekuvaan kuuluu pakonomainen ahmiminen ja sitä seuraavat tyhjennyskohtaukset. Yleensä tyhjennys tapahtuu oksentamalla, mutta toiset sairastuneet turvautuvat esimerkiksi ulostuslääkkeisiin. Bulimasta kärsivä saattaa olla normaalipainoinen, joten sairaus saattaa jäädä jopa lähipiiriltä kokonaan huomaamatta.
Hieman tuntemattomampi mutta yhtä lailla vakava sairaus on Binge eating disorder eli BED, jonka oireisiin kuuluu bulimian tavoin ruoan ahmiminen. Toisin kuin bulimikko, BED-häiriöstä kärsivä ihminen ei yleensä oksenna. Kuten muihinkin syömishäiriöihin, myös BED:in liittyy yleensä muitakin psyykkisiä häiriöitä, kuten masennusta, ahdistusta ja persoonallisuuden häiriöitä.
Syömishäiriöiden oireet
Syömishäiriön oireiden tunnistaminen ei aina ole helppoa, sillä vakavastakin syömishäiriöstä kärsivä voi olla normaalipainoinen. Vakava anoreksia johtaa pääsääntöisesti aina vakavaan alipainoon, mutta toisaalta syömishäiriöiset pyrkivät viimeiseen asti peittämään ongelmansa ja käyttäytymään normaalisti, joten oireet voivat jäädä huomaamatta. Syömishäiriöistä kärsivä henkilö saattaa vältellä sosiaalisia ruokailutilanteita tai esimerkiksi poistua kesken ruokailun vessaan oksentamaan.
Syömishäiriöiden syyt
Syömishäiriöiden syiden selvittäminen ei aina ole helppoa, sillä sairauden puhkeamiseen vaikuttavat monet asiat. Osa syistä on biologisia, kuten geneettinen alttius, kun taas osa juontaa juurensa tunne-elämän häiriöstä, itsetunto-ongelmista sekä kulttuurisidonnaisista tekijöistä, kuten laihuutta ihannoivasta ympäristöstä.
Vaikka syömishäiriöiden estäminen voi olla vaikeaa, tunnetaan tekijöitä, jotka suojaavalta häiriöiden puhkeamiselta. Terveelliset ruokailutottumukset, myönteinen käsitys itsestä ja hyvä itsetunto edistävät mielenterveyttä ja ehkäisevät syömishäiriöitä. Myös sosiaalisella ympäristöllä on merkitystä, ja tytöt oppivat omaan kehoon asennoitumista esimerkiksi omilta äideiltään. Säännöllinen liikunta ja kokonaisvaltainen omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tekijöitä, jotka auttavat pääsemään vaikeiden vaiheiden, kuten murrosiän, läpi tasapainoiseen aikuisuuteen.
Avun hakeminen
Jos epäilet läheiselläsi syömishäiriötä, kannattaa asia ottaa puheeksi mahdollisimman nopeasti. Syömishäiriöistä toipuminen kestää yleensä vuosia, joten tilanteen selvittämiseen ja hoitamiseen kannattaa varata paljon aikaa. Koska syömishäiriöihin liittyy yleensä myös ahdistusta, masennusta ja muita mielenterveyden häiriöitä, kannattaa niiden taustalla olevien syiden selvittämiseen panostaa. Toisinaan myös lääkehoito voi olla tarpeen terapian tukena. Vakavimmista tapauksissa tietyn ajanjakson kestävä sairaalahoito voi olla ainoa oikea vaihtoehto paranemisprosessin käynnistämiseksi.

lookout