Masennus ja siitä selviytyminen

Terveys

Written by:

Masennus eli depressio on varsin yleinen sairaus, joka koskettaa jossain vaiheessa jopa 20 prosenttia suomalaisista. Sairaus puhkeaa monien tekijöiden seurauksena. Masennukselle altistavat esimerkiksi perintötekijät, yksinäisyys, itsetuntovaikeudet sekä lapsuuden aikaiset traumat. Myös ulkoisilla tekijöillä, kuten huumeiden ja alkoholin käytöllä, on havaittu olevan yhteyksiä masennuksen syntyyn.
Yleisiä masennuksen oireita
Masennuksen syyt ovat moninaiset, mutta sairauden oireistoon lukeutuvat ainakin unihäiriöt, erityisesti nukahtamisvaikeudet ja öiset heräilyt. Masentunut henkilö kokee yleensä myös kokonaisvaltaista voimattomuutta ja aloitekyvyttömyyttä. Hän on myös väsynyt ja hänen liikeensä ja mielensä saattaa olla hidastuneet. Jos ihminen on masentunut, hänen on yleensä vaikeaa kokea ilon ja mielihyvän tunteita asioissa, jotka ennen tuottivat hänelle mielihyvää. Myös voimakkaat syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet leimaavat yleensä masentunutta, ja hänen itsetuntonsa on laskenut. Masentunut saattaa eristäytyä muista ihmisistä ja vältellä sosiaalisia tilanteita. Koska ihminen on psyykkisen ja fyysinen kokonaisuus, masentunut saattaa kärsiä myös monenlaisista kipuoireista, kuten nivel- ja vatsakivuista sekä päänsäryistä. Masentuneen painossa ja ruokahalussa saattaa tapahtua muutoksia ja myös seksuaalinen käyttäytyminen saattaa muuttua. Jos masennus on vakava, ihmisellä saattaa olla myös itsetuhoisia ajatuksia.
Masennuksen eri asteiden luokittelu
Masennus voidaan luokitella lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan asteeseen. Siinä missä lievästä masennuksesta kärsivä henkilö kykenee yleensä vielä opiskelemaan tai työskentelemään melko normaalisti, keskivaikeasta masennuksesta kärsivä henkilö tarvitsee lähes aina sairauslomaa, sillä työ- ja toimintakyky ovat huomattavasti alentuneet ja tulevaisuus näyttää hänen silmissään toivottomalta. On kuitenkin syytä muistaa, että myös lievässä masennuksessa arkielämän toimintojen suorittaminen edellyttää normaalia enemmän ponnistuksia.
Vaikea masennus aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten työkyvyttömyyttä ja ihmissuhteiden rikkoutumista. Vakavasti masentuneella on yleensä aina itsetuhoisia ajatuksia, ja hän saattaa tarvita jopa sairaalahoitoa. Elämänilo on selvästi kadoksissa, ja negatiivisuus ja alakulo sävyttävät masentuneen elämää. Jos masennukseen liittyy myös psykoottisia piirteitä, masennuksesta kärsivällä saattaa esiintyä myös todellisuudentajun hämärtymistä ja harhoja.
Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi masennusta, avun hakemisessa ei kannata viivytellä. Apua voi hakea esimerkiksi Mielenterveysseuran sivuilta.

lookout