Masennuksen uudet hoidot ja niiden rahoitus

Terveys

Written by:

Masennukseen mielletään usein erilaisia asioita, vaikka lääketieteellisesti mitattuna masennuksella tarkoitetaan tilaa, jossa potilaan keskeisenä oireena on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt kyky kokea mielihyvää tai mielenkiintoa. Masennukseen liittyy myös litania sivuavia oireita, kuten painon vaihtelu, jatkuva väsymys, voimattomuus sekä nukahtamisvaikeudet. Lisäksi oireina saattaa olla ajattelu- ja keskittymisvaikeudet, kohtuuton syyllisyyden tunne, mielen kiihtyneisyys tai hidastuneisuus sekä mahdollisesti eriasteista ahdistuneisuutta ja alkoholin lisääntynyt käyttö. On kuitenkin tärkeää huomata, että liki jokainen kokee vastaavia olotiloja elämänsä aikana, mutta masentuneella ihmisellä kyseiset ongelmat ovat kestoltaan pitkäaikaisia.

Yleinen vaiva

Masennus on yleinen vaiva Suomessa, ja masennuksen kansantaloudelliset kustannukset ovat merkittäviä. Päivittäin, jopa 8 nuorta voi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia. On siis selvää, että masennukseen kaivataan kipeästi tehokkaampia hoitoja niin inhimillisistä kuin taloudellisista syistä. Masennukseen etsitään aktiivisesti uusia hoitomuotoja. Tässä artikkelissa kerromme tulevista, lupaavimmista hoitomuodoista, sekä arvioita niiden kustannuksista.

Lääkkeistä teknisempiin hoitomuotoihin

Aikaisemmin masennuksen hoitomuodot ovat suurimmaksi osaksi muodostuneet lääke- ja terapiahoidoista, joiden tehokkuus on ollut kaukana toivotusta vasteesta, etenkin kun huomioidaan lääkkeiden sivuvaikutukset. Uudet hoidot ovat muodoltaan teknisempiä ja ne pohjaavat vahvasti neurologiaan. Uusia hoitomuotoja ovat muun muassa magneettikonvulsio, tasavirtasimulaatio sekä syväaivostimulaatio, ja ne pyrkivät vaikuttamaan suoraan aivojen toimintaan.

Neurostimulaatiohoidot kuulostavat hurjilta ja monille tuleekin kauhukuvat mieleen sähköhoidosta. Uudet hoitomuodot ovat kuitenkin huomattavan kehittyneitä ja niiden mahdolliset sivuvaikutukset ovat vähäisiä, etenkin lääkkeisiin verrattuna. Tasavirtastimulaatiossa potilaan aivoihin kohdistetaan heikkoa virtaa kallon läpi elektrodien avulla. Magnettikonvulsiossa, eli kansankielisesti sähköhoidossa, potilaan aivoihin johdetaan kallon läpi magneettikonvulsio, jonka uskotaan normalisoivan mielialaa. Syväaivostimulaatio on edellisistä toimenpiteistä poiketen invasiivinen, eli siinä potilaan kalloon asennetaan elektrodit. Toimenpide on vaativa, ja vaatii reiän porauksen kalloon, joten sitä käytetään vain huomattavan vaikeiden tapausten hoidossa.

Neurostimulaatiohoitojen lisäksi kehitteillä on uusia lääkehoitoja. Yksi näistä on ketamiini-infuusio, joka auttaa etenkin itsemurha-aikeissa olevia, akuuttia masennusta sairastavia potilaita. Ketamiinin vaikutus on nopea ja se kestää muutaman päivän. Ketamiinihoito on herättänyt maailmalla paljon kiinnostusta mutta valitettavasti ketamiinin leima huumeena on rajoittanut tutkimusta aiemmin. Yhtä lailla, myös psilosybiinin tehokkuutta masennuslääkkeenä tutkitaan vaikka aikaisemmin aine on kärsinyt huumeleimasta, sillä se on psykoaktiivisten sienien vaikuttava aine.

Uusien hoitomuotojen hinta

Uusien lääkemuotojen hintaa on vaikea arvioida tarkkaan, etenkin Suomessa, jossa yksityislääkäreiden kyky tarjota uusia hoitomuotoja on rajallinen etenkin Yhdysvaltoihin verrattuna. On kuitenkin selvää, että uudet hoitomuodot ovat yleisesti kalliita. Masentuneelle niiden kustantaminen voi olla vaikeaa, etenkin kun kunnallinen hoito ei yleensä kata uusimpia hoitomuotoja. Kustannusten arvioinnissa voi myös harkita lainanottoa, joiden vertailu on nykyisin helppoa lainavertailu-palvelun avulla, joka kilpailuttaa puolestasi lukuisia lainapalveluita. Pitkäaikaisen sairauden, kuten masennuksen, hoidossa omaa rahallista tilannetta suhteessa hoitoon kannattaa miettiä pidemmällä aikavälillä, sillä sairastuminen vaikuttaa myös omaan kykyyn tienata rahaa.

Uudet masennushoidot voivat tuoda helpotusta monille ihmisille mutta valitettavasti niiden hinnat ovat tällä hetkellä kalliita. Muun muassa neljän vuorokauden ketamiinihoito maksaa yli 3500 euroa. Yhdysvalloissa tasavirtastimulaatiohoidot voivat maksaa kymmenentuhatta dollaria, ja kalliimmissa hoitolaitoksissa vielä enemmän. Hoitomuotojen yleistyessä hinnat kuitenkin todennäköisesti tulevat kohtuullisemmiksi.

lookout