Mielenterveys

Uncategorized

Written by:

Mitä mielenterveydellä tarkoitetaan?

Mielenterveyttä sanotaan sellaiseksi hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen näkee selkeästi omat vahvuutensa ja kykynsä, joiden avulla on helppoa selviytyä kaikista elämään kuuluvista asioista. Tärkeitä elämään kuuluvia asioita ovat muun muassa kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa, työssäkäynti, asuminen ja harrastukset. Yksilön vahvuuksiin kuuluvat myös selviytyminen

mahdollisista erilaisista yllättäen eteen tulevista tilanteista, kuten menetykset, sairaudet, suru ja tai vaikea taloudellinen tilanne. Jokaiselle ihmiselle saattaa elämän aikana tulla eteen monia yllättäviä tilanteita, joista on mahdollista selviytyä.

Hyvä mielenterveys koostuu monesta eri tekijästä

Mielenterveys on monen tekijän summa, joissa jotkin tekijät ovat vahvempia kuin toiset. Mielenterveyttä voi verrata esimerkiksi urheilijan ominaisuuksiin, joissa tarvitaan muun muassa uskoa omaan itseensä, rohkeutta ja kestokykyä erilaisissa tilanteissa. Ympäristöllä ja olosuhteilla on mielenterveydessä huomattava merkitys.

Hyvät ihmisoikeudet ja vaikuttaminen itselle tärkeisiin asioihin luovat suotuisan ympäristön hyvälle mielenterveydelle.Kaikenkaikkiaan ihmisen voimavarat kasvavat aina suotuisissa olosuhteissa, mutta epäsuotuisissa voimavarat luonnollisesti vähenevät. Sosiaalinen tai taloudellinen epätasa-arvo ihmisten välillä vaikuttaa monin tavoin mielenterveyteen ja päivittäisistä tilanteista selviytymiseen. Monet tekijät saattavat elämän aikana rasittaa mielenterveyttä, jolloin henkilö tarvitsee lisää tukea ja apua elämäänsä.

Mielenterveys ja fyysinen terveys kulkevat käsi kädessä

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jolloin esimerkiksi päänsärky tai kova selkäkipu saattavat kertoa tunne-elämän ongelmista tai mahdollisesti meneillään olevasta vaikeasta elämän tilanteesta. Henkisen terveyden ollessa tasapainossa saattaa fyysinen terveys myös heikentyä ja fyysisen terveyden ollessa heikko saattavat ahdistus ja murhe luonnollisesti vaivata päivittäistä elämää.

Ihmisen pitää elämässään muodostaa tyydyttäviä ihmissuhteita ja kokea aitoa välittämistä, myötätuntoa ja rakkautta. Ihmisellä pitää olla myös kyky tunteiden ilmaisuun sivistyneellä tavalla, sillä sen puute vo johtaa moniin vaikeisiin mielenterveyden ongelmiin. Ihminen ei saa eristäytyä eikä jäädä ongelmissaan yksin, sillä se voi johtaa masennukseen ja itsetuhoiseen käytökseen. Apua on aina saatavilla, jokaiselle.

Hyvään mielenterveyteen kuuluu terve itsetunto

Terveellä itsetunnolla varustettu henkilö arvostaa itseään ja muita ihmisiä.

Hyvä mielenterveys antaa avaimet säännölliseen työntekoon, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja omien etujensa valvontaan. Oikea tapa kohdata menetykset ja muutokset elämässä kertovat hyvästä mielenterveyden hallinnasta, johon kuuluu luonnollisesti terve todellisuudentaju, jonka avulla henkilö osaa erottaa oman ajatusmaailman ja ulkoisen todellisuuden sairauksien tai stressin aikana sekä vaikeissa elämäntilanteissa.

Elämän merkityksellisyydestä nauttiminen, hyvän identiteetin, sosiaalisen itsenäisyyden ja yksilöllisen luovuuden ja taitojen omaaminen tekee jokaisen ihmisen elämästä elämisen arvoista. Hyvät ongelmanratkaisutaidot, rohkeus tehdä valintoja ja itseensä luottaminen lisäävät mielekkyttä sekä jaksamista päivittäisissä asioissa.

Vaikeissä elämäntilanteissa mielenterveys saattaa yhtäkkiä järkkyä. Työttömyys ja siitä seuraava taloudellinen huoli sekä äkilliset menetykset voivat tulla arvaamatta eteen milloin vain.

Joissakin elämäntilanteissa voi pienikin apu freedomrahoitus auttaa eteenpäin, jolloin kannattaa rohkeasti ottaa omiin tarpeisiin sopiva vakuudeton laina, joka on kätevä maksaa itselleen sopivalla aikataululla takaisin. Mielenterveydessä häiriö saattaa näkyä tuolloin muun muassa masennuksena tai paniikkihäiriönä sekä erilaisina addiktioina, kuten esimerkiksi alkoholin liiallisena käyttönä. Yleinenahdistuneisuus saattaa myös tulla ei-toivotuksi vieraaksi elämään.

Mielenterveyden äkkinäinen järkkyminen voi ahdistaa ja henkilö saattaa

pelätä leimautuvansa. Syömishäiriöt ja muutokset monissa elämään kuuluvissa asioissa saattavat yhtäkkiä konkretisoitua, esimerkiksi puheliaasta henkilöstä saattaa tulla hiljainen ja eristäytyvä.

Apua on aina saatavilla

Henkilön kannattaa hakea aina apua silloin, kun ei itse enää

jaksa. Apua kannattaa hakea ajoissa ennen kuin voimavarat ovat

liian vähäiset. Läheisten lisäksi apua saa vertaistukifoorumeilta, auttavista

puhelimista ja mielenterveystoimistoista.