Mielenterveys

Uncategorized

Written by:

Mitä mielenterveydellä tarkoitetaan?

Mielenterveys on jokaiselle yksilölle erittäin merkittävä osa hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Jokainen yksilö voi vahvistaa ja pitää huolta omasta mielenterveydestään.

Ihminen on niin sanottu psykofyysinen kokonaisuus, joka käytännössä tarkoittaa kehon ja mielen tasapainoista tilaa. Perustarpeemme tyydyttämällä, eli syömällä terveellisesti, nukkumalla hyvin ja liikkumalla päivittäin kehomme ja mielemme pysyy paremmin kunnossa.

Mielenterveydeltä suojaavia tekijöitä

  • Sisäisiä suojaavia tekijöitä

Ihmisen mielenterveys jaetaan sisäisesti- ja ulkoisesti suojaaviin tekijöihin.

Sisäisesti suojaavia tekijöitä ovat muun muassa arjen säännöllinen rytmi ja toiminta, eli esimerkiksi työssä tai koulussa käyminen, opiskelu ja erilaiset itseä kiinnostavat harrastukset. Ystävien, perheenjäsenten ja työtovereiden tarjoama sosiaalinen tuki on todella kallisarvoista ja tärkeää.

Hyvä fyysinen terveys ja perimä auttavat mielenterveyttä pysymään hyvänä, kun taas erilaiset sairaudet mahdollisine oireineen saattavat aiheuttaa myös mielenterveydellisiä ongelmia.

Jokainen voi itse parantaa omaa mielenterveyttään keskustelemalla mieltään painavista asioista joko luotettavan ystävän, tuttavan tai mielenterveyden asiantuntijan, kuten psykologin kanssa.

Keskustelu mielenterveyden ammattilaisen kanssa auttaa käsittelemään omia tunteitaan ja niihin liittyviä toiveita, pelkoja ja ongelmia. Ihminen oppii näkemään esimerkiksi omien pelkojensa taakse, eli näkökyky paranee. Esimerkkinä ihminen, jolla on hajataitteisuutta silmissä ei ehkä näe heti kaikkea oikein, mutta onneksi apuvälineitä on olemassa. Hajataitteisuutta korjaamaan on valmistettu kätevät ja tooriset piilolinssit, joilla näkökyky korjautuu helposti.

Muita tärkeitä mielenterveyttä tukevia tekijöitä ovat muun muassa hyväksytyksi tulemisen tunne jokapäiväisessä elämässä, sekä hyvät selviytymis- ja ongelmanratkaisutaidot erilaisten ongelmien kohdatessa. Kyky luoda rakentavia ihmissuhteita, mahdollisuus toteuttaa itseään ja hyvien vuorovaikutustapojen omaaminen ovat ominaisuuksina todellisia aarteita elämän varalle. Erilaiset huolet, pelot ja jännitykset, toteutumattomat toiveet ja odotukset kuuluvat jossain määrin elämään, ja niistä kannattaa puhua avoimesti, jolloin olo saattaa tuntua huomattavasti helpommalta.

  • Ulkoisia suojaavia tekijöitä

Mielenterveyden ongelmilta ulkoisesti suojaavia tekijöitä ovat muun muassa

työ ja mielenterveys, erilaiset kouluttautumismahdollisuudet, tyydytystä ja mahdollisia etenemismahdollisuuksia tuova työ. Kuulluksi tuleminen kotona ja työssä, sekä vaikuttamismahdollisuudet omaan elämään tuovat tasapainoa myös mielenterveyden saralla.

Turvallinen elinympäristö itselle ja läheisille, sekä läheisten lisäksi erilaiset

yhteiskunnan luomat auttamisjärjestelmät ovat todella kallisarvoisia jokaisen yksilön mielenterveydelle.

Mielenterveys ja parisuhde

Joidenkin arvioiden mukaan on arvoitu, että 20–29 % suomalaisesta aikuisväestöstä on kärsii tietyn vuoden kuluessa monen tyyppisistä mielenterveyden hallintaan vaikuttavista ongelmista.

Monille henkilöille erilaiset sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä työhön tai opiskeluun liittyvät pulmat voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia. Tunnetuimpia kyseisistä ongelmista lienevät pelot ja jännitys, paniikkihäiriöt sekä erilaiset uniongelmat.

Suomessa ja kaikkialla maailmassa on myös ihmisiä, jotka eivät tiedosta parisuhteen heikentymisen aiheuttamia ongelmia mielenterveyteen, eivätkä hae mistään asiaan apua.

Ahdistus parisuhteessa

Yksinäisyys parisuhteessa on aina ristiriidassa yhteiskunnallisesti sosiaalisten odotusten kanssa. Parisuhteessa elävät kieltävät tai häpeävät yksinäisyyden tunteitaan, sillä normaalisti parisuhde voi suojata yksinäisyydeltä. Ahdistavissa parisuhteissa olevat henkilöt voivat tuntea itsensä toisinaan jopa yksinäisemmiksi kuin monet yksinelävät.

Ongelmia parisuhteeseen voivat tuoda muun muassa uuden parisuhteen eteneminen, tyhjä olo parisuhteessa, epävarmuus suhteen tulevaisuudesta, arvottomuuden tunne parisuhteessa sekä tilanne, jossa läheisen kosketus ahdistaa. Mielenterveyden ongelmissa kannattaa hakea apua ennen kuin on liian myöhäistä.

lookout