Uncategorized

Uncategorized

Luonto hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukena

Suurin osa meistä viettää valtaosan ajastaan sisätiloissa. Etenkin tunkkainen sisäilma voi pahimmillaan olla jopa vaaraksi ihmiselle, eikä vastapainoksi välttämättä tule ulkoiltua tarpeeksi. Luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin ei tiedetä, tai sitä vähätellään. Lukuisat tutkimukset osoittavat ympäristön merkityksen hyvinvointimme kannalta. Luonnon seesteisyys lievittää stressioireita.Tämä voi näkyä muun muassa verenpaineen alenemisena, sykkeen tasoittumisena ja keskittymiskyvyn paranemisena. Luonnossa oleskelu ja […]

Lue lisää

Uncategorized

Mielenterveys

Mitä mielenterveydellä tarkoitetaan? Mielenterveys on jokaiselle yksilölle erittäin merkittävä osa hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Jokainen yksilö voi vahvistaa ja pitää huolta omasta mielenterveydestään. Ihminen on niin sanottu psykofyysinen kokonaisuus, joka käytännössä tarkoittaa kehon ja mielen tasapainoista tilaa. Perustarpeemme tyydyttämällä, eli syömällä terveellisesti, nukkumalla hyvin ja liikkumalla päivittäin kehomme ja mielemme pysyy paremmin kunnossa. Mielenterveydeltä suojaavia tekijöitä […]

Lue lisää

Uncategorized

Mielenterveys

Mitä mielenterveydellä tarkoitetaan? Mielenterveyttä sanotaan sellaiseksi hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen näkee selkeästi omat vahvuutensa ja kykynsä, joiden avulla on helppoa selviytyä kaikista elämään kuuluvista asioista. Tärkeitä elämään kuuluvia asioita ovat muun muassa kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa, työssäkäynti, asuminen ja harrastukset. Yksilön vahvuuksiin kuuluvat myös selviytyminen mahdollisista erilaisista yllättäen eteen tulevista tilanteista, kuten menetykset, sairaudet, suru […]

Lue lisää

Uncategorized

Masennuksen uudet hoidot ja niiden rahoitus

Masennukseen mielletään usein erilaisia asioita, vaikka lääketieteellisesti mitattuna masennuksella tarkoitetaan tilaa, jossa potilaan keskeisenä oireena on masentunut mieliala tai selvästi vähentynyt kyky kokea mielihyvää tai mielenkiintoa. Masennukseen liittyy myös litania sivuavia oireita, kuten painon vaihtelu, jatkuva väsymys, voimattomuus sekä nukahtamisvaikeudet. Lisäksi oireina saattaa olla ajattelu- ja keskittymisvaikeudet, kohtuuton syyllisyyden tunne, mielen kiihtyneisyys tai hidastuneisuus sekä […]

Lue lisää

Uncategorized

Frilans Finans – helppo tapa laskuttaa ilman omaa yritystä!

Frilans finansin palvelut tekevät laskuttamisesta ja kevytyrittäjyydestä erittäin helppoa ilman oman yrityksen perustamista sekä paperisotaa, joka oman yrityksen perustamiseen y-tunnuksen alle normaalisti vaatisi. Keitä he ovat? Frilans Finans on kansainvälinen laskutuspalvelu, joka on aloittanut toiminnan Ruotsissa vuonna 1999 ja sen on perustanut Stephen Schad. He ovat Pohjoismaiden johtavin laskutuspalvelu ja Frilans Finansin kautta on jo […]

Lue lisää