Hyvä mielenterveys kantaa pitkälle

Uncategorized

Written by:

Iloisuus, onnellisuus, tyyni ja rauhallinen mieli ovat asioita, jotka kuulostavat todella hyviltä. Miten sellaisia ominaisuuksia voi hankkia? Tutkitaanpa seuraavaksi mielenterveyttä ja siihen liittyviä asioita useammasta eri näkökulmasta.

Hyvän mielenterveyden tunnusmerkit

Hyvä mielenterveys on kokonaisuus, joka koostuu monesta eri tekijästä. Elämäniloa ja kykyä nauttia jokaisesta päivästä lisäävät muun muassa seuraavat tekijät:

 • Kyky rakastaa ja välittää toisista ihmisistä.
 • Taito solmia hyviä, vuorovaikutteisia ihmissuhteita
 • Kyky ilmaista sekä positiivisia että negatiivisia tunteita
 • Kyky kuunnella ja lohduttaa ystävää sekä tuntea empatiaa
 • Kyky kohdata elämässä monenlaisia asioita, kuten ilon lisäksi myös surua, vaikeuksia ja luopumista. Kyky kääntää vaikeudet voitoksi.
 • Kyky ja halu osallistua työntekoon, opiskeluun, ammatin hankintaan ja seurusteluun sekä perheen että ystävien kera
 • Kyky tarvittaessa kannustaa ja hemmotella itseään vaikka kukkien, uusien vaatteiden tai ihanalta tuoksuvien Armani hajuvesien avulla
 • Taito rakastaa ja arvostaa läheisten ihmisten lisäksi myös omaa itseään
 • Taito pitää kiinni omista oikeuksistaan elämän eri tilanteissa

Joskus elämä ikään kuin heittää eteen erilaisia tilanteita, kuten sairauksia, onnettomuuksia, luopumista ja vaikkapa oman työn menettämistä. Kyseisissä tilanteissa suru ja epätoivo ovat luonnollisia tunteita, mutta jokaisen ihmisen pitää myös päästä asioiden yli jatkamaan omaa elämäänsä. Ystävien ja läheisten lisäksi mielenterveyden ammattilaiset ja lääkärit tarjoavat apuaan elämän eri taitekohdissa. Katsotaanpa, miten.

Suomalainen mielenterveystyö on alansa huippua

Suomalaiset mielenterveyden asiantuntijat ovat jo vuosia tehneet loistavaa mielenterveystyötä. Mielenterveyden ammattilainen, kuten psykologi tai psykiatri haluaa kohdata jokaisen asiakkaansa henkilökohtaisesti, juuri häntä kuunnellen, auttaen ja hänen ongelmiinsa paneutuen. Ongelmat ovat esteitä elämän tiellä, joten erilaiset pelot, pettymykset tai toteutumattomat odotukset pitää käsitellä, jotta voi jatkaa elämässä normaalisti eteenpäin.

Kohtaavan ja kuuntelevan mielenterveystyön avulla panostetaan jokaisen yksilön toimintakyvyn palauttamiseen sekä psyykkisen hyvinvoinnin että persoonallisen, yksilöllisen kasvun edistämiseen. Potilasta, eli asiakasta kuunnellaan, autetaan ja kannustetaan löytämään elämäänsä hyviä, mielenkiintoisia ja parantavia asioita. Mielenterveystyöhön perehtyneet alan asiantuntijat arvioivat asiakkaalle annettavan parhaan mahdollisen hoidon, joka saa aikaan hyviä tuloksia ja pystyy ennaltaehkäisemään uusien mielenterveyttä uhkaavien tilanteiden syntymistä.

Mielenterveyden ohjaus ja valvonta

Suomessa mielenterveystyön suunnittelu, valvonta ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön alaisena toimivalle lääkintöhallitukselle. Käytännössä jokaisen kunnan pitää itse huolehtia omalla alueelleen kohdistuvien mielenterveyspalveluiden järjestämisestä. Mielenterveystyö on tärkeä osa suomalaista kansanterveystyötä, joka tarkoittaa, että jokainen suomalainen voi saada halutessaan apua mielenterveystyön koulutetulta ammattilaiselta. Nykyään sairaanhoitopiirit huolehtivat puolestaan omalla toiminta-alueellaan erikoissairaanhoitoon kuuluvista mielenterveyspalveluista

Tahdonvastainen hoito ja hoidon määräämisen edellytykset

Suomessa apua mielenterveyteen voi saada myös silloin, kun itse ei sitä halua tai huomaa. Käytännössä jokainen ihminen voidaan tarvittaessa määrätä henkilön omasta tahdosta riippumattomaan hoitoon, kuten psykiatrisessa sairaalassa tapahtuvaan psykiatriseen sairaalahoitoon. Henkilö voidaan määrätä hoitoon, kun:

 • henkilö todetaan mieleltään sairaaksi.
 • henkilön voidaan katsoa vaarantavan omaa tai muiden terveyttä ja turvallisuutta, jolloin hänen mielenterveydelliset ongelmansa voivat pahentua entisestään.
 • Jos muut mielenterveydelliset palvelut, kuten esimerkiksi säännölliset keskustelut psykologin tai psykiatrin kanssa eivät riitä.
 • Alaikäinen voidaan määrätä hoitoon myös edellä mainittuihin syihin vedoten. Potilasta hoitava lääkäri tekee hänestä kirjallisen lausunnon, eli lähetteen.
 • Rikoksesta syytetty henkilö voidaan myös määrätä hoitoon tahdonvastaisesti hänen mielentilansa tutkimiseksi.

Hyvä mieli ja elämänilo ovat kaikkien saatavilla

Kenenkään ihmisen elämä ei ole koko ajan samanlaista, vaan elämään voi yllättäen tulla erilaisia “mutkia.” Tärkeintä on aina muistaa, että apua on tarjolla ja vaikeudet on tehty voitettaviksi. Jokaisella ihmisellä on valmiuksia muuttaa elämän suuntaa, kohdata menetyksiä, stressiä ja epäonnistumisia. Muistathan, että jokaisessa pilvessä on kultareunus, niin myös jokainen päivä voi tuoda elämään uutta virtaa, iloa, valoa ja jaksamista.

lookout